План роботи бібліотеки

 

ЗМІСТ

1.                    Основні показники роботи бібліотеки за 2022-2023 н.р.

2.                    Основні завдання роботи  на 2023-2024 н.р.

3.                    Формування та збереження книжкового фонду.

4.                    Обслуговування читачів. Робота з читачами

5.                    Інформаційно-бібліографічна та довідкова робота.

6.                    Культурно – просвітницька робота

7.                    Організаційно – виховна масова робота

8.                    Робота з батьками.

9.                    Підвищення кваліфікації

10.               Організаційна робота.

11.               Заходи по обладнанню та оформленню бібліотеки.

1. Основні показники роботи бібліотеки

за 2022-2023 навчальний рік

2. Основні завдання роботи

шкільної бібліотеки

1.     У новому навчальному році бібліотека працюватиме над науково-методичною темою: «Пошук оптимальних технологій популяризації літератури»

2.     Основні завдання:

Ø Якнайповніше сприяння реалізації державної політики в галузі освіти;

Ø Інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу школи в засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіті школярів;

Ø Виховання інформаційної культури учнів, свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації;

Ø Навчання школярів технологій користування бібліотеками всіх типів;

Ø Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку;

Ø Інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвіллєвій діяльності;

Ø Виховання свідомого, вдумливого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури;

Ø Всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, педагогізація батьківської громадськості шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї;

Ø Створення комфортного бібліотечного середовища, реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформації, мультимедійні технології тощо;

Ø  Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.

 

Режим роботи бібліотеки цілком відповідатиме запитам  й інтересам учителів і учнів. Бібліотека працюватиме щоденно, окрім суботи та неділі. Останній день місяця – санітарний.